TipStein TipStein TipStein

Uw mening over Stein Aanmelden

28-06-2019

Vliegenoverlast

Publieke raadpleging onder de inwoners van Stein over vliegenoverlast

Horst, 2 augustus 2019

Vliegenoverlast
Afgelopen zomer kwamen er diverse klachten binnen over vliegenoverlast. De opslag van plastic afval leidde in de haven en in de omgeving van de haven van Stein tot veel vliegen. Onderzoekbureau Toponderzoek onderzocht de meningen van de deelnemers van TipStein over deze vliegen.

Ongeveer de helft van de respondenten van TipStein (52%) heeft in de zomer van 2018 overlast ervaren van vliegen. 25% van de respondenten geeft aan een beetje overlast te hebben ervaren van de vliegen en 23% van de respondenten geeft aan geen overlast te hebben ervaren van vliegen in de zomer van 2018.

Aanpak vliegen belangrijk
Dat het belangrijk is dat de provincie en gemeente er alles aan doen om het vliegenprobleem te verhelpen blijkt uit de meerderheid van 92% van de respondenten die het (zeer) eens is met de stelling hierover.

Over hoe het aantal vliegen het best beperkt kan worden is men verdeeld. Lees hier de volledige rapportage van het onderzoek naar de vliegenoverlast en zie wat de top 3 beste aanpakken zijn volgens de respondenten van TipStein.  

Het onderzoek van TipStein over de vliegenoverlast is ingevuld door 87 respondenten woonachtig of werkzaam in de gemeente Stein. De resultaten geven een indicatie maar zijn momenteel nog niet representatief.

Alle onderzoeken van TipStein zijn te lezen op www.TipStein.nl. Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipStein.


Download resultaten